Nhằm tránh việc tranh chấp cũng như đảm bảo quyền lợi của tác giả viết bài tại blogcachchoi.com. Chúng tôi xin thông báo một số điều liên quan đến nội dung đăng tải như sau:

Thông tin về bản quyền

Những nội dung trong website bao gồm: bài viết, tranh ảnh, hình minh họa, hình vẽ, logo, banner,.. đều thuộc quyền sở hữu của blogcachchoi.com

Quy định chia sẻ bài viết

blogcachchoi.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết. Chính vì vậy mà bạn không được phép sử dụng nội dung trên blogcachchoi.com vào mục đích khác.

Bạn có quyền được sử dụng lại nội dung nhưng không cho phép chỉnh sửa nội dung để tránh việc gây hiểu lầm cho người đọc.

blogcachchoi.com được viết bằng ngôn ngữ tiếng việt nên không chấp nhận tự ý chuyển đổi nội dung sang 3 ngôn ngữ English, Spainish và Swedish nếu chưa được chúng tôi chấp nhận.

Chúng tôi cho phép bạn đọc tham khảo, chia sẻ hay sao chép nội dung trên website, nhưng bạn hãy ghi gõ nguồn bài viết theo dạng: “Nguồn: blogcachchoi.com”.

Những yêu cầu bản quyền của blogcachchoi.com không khó, vậy nên mong các bạn có được ý thức thực hiện vì một cộng đồng tôn trọng bản quyền. Xin trân trọng cảm ơn!