Lee sin trong liên minh huyền thoại là một tướng có độ ổn định vô cùng cao, mặc dù bị Riot liên tiếp giảm sức mạnh, tuy nhiên ở mùa 7 thì Lee sin vẫn luôn đứng