Đôi khi vì lý do nào đó như bị vi rút tấn công nên file trong máy tính ẩn và bạn không thể tìm thấy. Vậy làm thế nào để khắc phục? Blogcachchoi.com hôm nay sẽ chia