Teemo một huyền thoại, một biểu tượng cho vị tướng có khả năng chạy lẹ với những đòn đánh tay rất hay. Teemo ad mùa 7 với chút nổi loạn nhưng lại nghiêm nghị đến mức sát