Tiêu điểm tướng Trundle Trundle là một trong những át chủ bài không thể thiếu dùng để khắc chế những tướng đỡ đòn nhờ ULtimate ở tuyến trên. Dường như Trundle tạo khá nều ấn tượng với